Bác Sĩ Nguyễn Thanh Dũng

Bác Sĩ Nguyễn Thanh Dũng

BÁC SĨ NGUYỄN THANH DŨNG

BÁC SĨ NGUYỄN THANH DŨNG

Tốt Nghiệp: Bác sĩ Răng Hàm Mặt Đại Học Y Dược Huế 2017.

Chuyên Môn: Nha Khoa Tổng Quát- Nha Khoa Phục Hồi-Smile Design – Thiết Kế Nụ Cười.

Chứng Chỉ: Dental photography in practice University of Birmingham, Chương trình hoàn thiện kỹ năng phục hình đương đại (SSP – Self study Prosthodontics).

Kinh Nghiệm: 1 năm làm việc về nha khoa phục hồi và nha khoa tổng quát.

Triết Lí Điều Trị: Xâm lấn tối thiểu