Hình ảnh điều trị tại nha khoa UCARE

Hình ảnh trước và sau dán răng sứ Veneers
trước và sau khi dán răng sứ veneer
*Lưu ý: Kết quả điều trị phụ thuộc và cấu trúc răng của từng người
trước và sau khi dán răng sứ veneer
*Lưu ý: Kết quả điều trị phụ thuộc và cấu trúc răng của từng người
trước và sau khi dán răng sứ veneer
*Lưu ý: Kết quả điều trị phụ thuộc và cấu trúc răng của từng người
trước và sau khi dán răng sứ veneer
*Lưu ý: Kết quả điều trị phụ thuộc và cấu trúc răng của từng người
trước và sau khi dán răng sứ veneer
*Lưu ý: Kết quả điều trị phụ thuộc và cấu trúc răng của từng người
trước và sau khi dán răng sứ veneer
*Lưu ý: Kết quả điều trị phụ thuộc và cấu trúc răng của từng người
*Lưu ý: Kết quả điều trị phụ thuộc và cấu trúc răng của từng người
Xem thêm dịch vụ dán răng sứ Veneers

Hình ảnh trước và sau điều trị cười hở nướu
Điều trị cười hở nướu
*Lưu ý: Kết quả sau điều trị tùy thuộc vào cấu trúc răng của mỗi người
Điều trị cười hở nướu
*Lưu ý: Kết quả sau điều trị tùy thuộc vào cấu trúc răng của mỗi người
Điều trị cười hở nướu
*Lưu ý: Kết quả sau điều trị tùy thuộc vào cấu trúc răng của mỗi người
Điều trị cười hở nướu
*Lưu ý: Kết quả sau điều trị tùy thuộc vào cấu trúc răng của mỗi người
Điều trị cười hở nướu
*Lưu ý: Kết quả sau điều trị tùy thuộc vào cấu trúc răng của mỗi người
Điều trị cười hở nướu
*Lưu ý: Kết quả sau điều trị tùy thuộc vào cấu trúc răng của mỗi người
Xem thêm dịch vụ điều trị cười hở nướu

Hình ảnh trước và sau cấy ghép Implant
Cấy ghép implant trường hợp mất răng hàm
Cấy ghép implant trường hợp mất răng cửa và làm lại răng sứ
Cấy ghép implant trường hợp mất 3/4 hàm
Cấy ghép implant trường hợp mất răng 2 răng cửa
Cấy ghép implant trường hợp mất răng cửa, có ghép xương
Xem thêm dịch vụ cấy ghép Implant

Hình ảnh trước và sau bọc răng sứ Zirconia
trước và khi bọc răng sứ cercon
* Lưu ý: Kết quả điều trị tùy thuộc vào tình trạng và cấu trúc răng của mỗi người
trước và khi bọc răng sứ cercon
* Lưu ý: Kết quả điều trị tùy thuộc vào tình trạng và cấu trúc răng của mỗi người
trước và khi bọc răng sứ cercon
* Lưu ý: Kết quả điều trị tùy thuộc vào tình trạng và cấu trúc răng của mỗi người
trước và khi bọc răng sứ cercon
* Lưu ý: Kết quả điều trị tùy thuộc vào tình trạng và cấu trúc răng của mỗi người
Xem thêm dịch vụ bọc răng sứ Zirconia

DMCA.com Protection Status