Nha khoa UCARE

thumb

Bs. Nguyễn Kao Kường

  • Tốt nghiệp: Tốt nghiệp Bs RHM ĐH Y Dược Cần Thơ 2009.

  • Chuyên môn: Nha Khoa Tổng Quát, Phục Hình

  • Chứng chỉ: Cấy ghép Implant nâng cao, Chỉnh Nha

  • Kinh nghiệm: hơn 4 năm kinh nghiệm và công tác tại BV RHM TW

  • Triết lí điều trị: xâm lấn tối thiểu.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Vui lòng để lại thông tin, nhu cầu của quý khách.
Nha Khoa UCARE sẽ liên hệ đến Quý Khách trong thời gian sớm nhất.