Nha khoa UCARE

thumb

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website bao gồm: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng trong mục liên hệ. Đây là các thông tin mà chúng tôi cần thành viên cung cấp bắt buộc khi gửi thông tin nhờ tư vấn hay muốn mua sản phẩm và để chúng tôi liên hệ xác nhận lại với khách hàng trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Xem thêm
thumb

CHÍNH SÁCH QUY ĐINH CHUNG

Các chính sách quy định tai UCARE: chính sách giao hàng, chính sách thanh toán, chính sách đổi trả - bảo hành.

Xem thêm